การตั้งค่าเหตุการณ์กระแสไหลเข้าในเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQ3198/PW3198

ถาม ฉันต้องการวัดกระแสไหลเข้าโดยใช้ PQ3198/PW3198 ในหน้าจอ EVENT2-CURRENT มีตัวเลือก "Inrush" และ "I peak" อันไหนเหมาะสมกว่าในการจับกระแสไหลเข้าที่จุดสูงสุดทันที 5A?

 A

ทั้งคู่สามารถตรวจจับและจับรูปแบบของคลื่นเหตุการณ์ได้ แม้ว่าเวลาในการตรวจจับจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากคำจำกัดความของเกณฑ์ที่แตกต่างกัน:


Inrush: ตรวจจับเมื่อค่า RMS ปัจจุบัน (ครึ่งรอบ) คือ 5A หรือสูงกว่า
I peak: ตรวจจับเมื่อจุดสูงสุดของรูปคลื่นคือ 5A หรือสูงกว่า