Dấu hiệu phân cực của hệ số công suất (đồng thiết bị đo công suất)

Q Giá trị hệ số công suất âm nghĩa là gì?

Đ

Máy thiết bị đo công suất /máy phân tích công suất của chúng tôi hiển thị cực của hệ số công suất để minh họa những điều sau:


Không có dấu (+): Điện áp LAGs hiện tại.
Âm (-): Điện áp LEAD hiện tại.