Dấu âm trên giá trị hệ số thiết bị đo công suất)

Hỏi Tại sao hệ số công suất được biểu thị bằng dấu âm? Có mối quan hệ nào giữa các cực của hệ số công suất và công suất tác dụng không?

Đ

Dấu hiệu phân cực của hệ số công suất biểu thị mối quan hệ pha giữa điện áp và dòng điện.
Nó dương (+) khi điện áp trễ so với dòng điện.
Mặt khác, âm (-) có nghĩa là điện áp dẫn dòng điện.
Không có mối liên hệ nào với dấu hiệu phân cực của công suất tác dụng (W).