Khi kết nối MR8875 với PC bằng cáp LAN, cáp có thể dài bao nhiêu?

Q Khi kết nối MR8875 với PC bằng cáp LAN, cáp có thể dài bao nhiêu?

Đ

Khoảng cách kết nối được xác định bởi tiêu chuẩn Ethernet.

MR8875 có giao diện 100Base-TX, hỗ trợ khoảng cách tối đa 100 m. Vì cáp chạy dài hơn dễ bị nhiễu hơn nên bạn nên thêm bộ khuếch đại (thường là trung tâm chuyển mạch) cứ sau vài chục mét.