เมื่อเชื่อมต่อ MR8875 กับ PC ด้วยสาย LAN จะสามารถต่อสายได้นานแค่ไหน ?

Q เมื่อเชื่อมต่อ MR8875 กับพีซีด้วยสาย LAN สายเคเบิลจะยาวได้แค่ไหน?

 A

ระยะการเชื่อมต่อถูกกำหนดโดยมาตรฐานอีเทอร์เน็ต

MR8875 มีอินเทอร์เฟซ 100Base-TX ซึ่งรองรับระยะทางสูงสุด 100 ม. เนื่องจากการเดินสายเคเบิลที่ยาวขึ้นจะไวต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มแอมพลิฟายเออร์ (โดยทั่วไปคือสวิตช์ฮับ) ทุกๆ สองสามโหลเมตร