Tiêu chuẩn mới cho đầu dò thử nghiệm

Q Tôi nghe nói rằng tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010 dành cho dụng cụ đo lường đã được sửa đổi. Điều gì đã thay đổi?

Đ

Tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010-031 dành cho đầu dò đã được sửa đổi và tiêu chuẩn mới có hiệu lực vào tháng 3 năm 2011. Có hai thay đổi lớn được thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu liên quan đến an toàn. Các chân trên đầu của đầu dò thử nghiệm được sử dụng cho phép đo CAT III và CAT IV hiện được yêu cầu phải giới hạn kim loại tiếp xúc ở mức 4 mm hoặc ít hơn (so với 19 mm trước đây) để tránh đoản mạch và sử dụng hai lớp cách điện có màu khác nhau để cho phép phát hiện độ mòn của cáp một cách trực quan (so với một lớp duy nhất trước đây). HIOKI sẽ sửa đổi thiết bị kiểm tra, đầu dò và các sản phẩm đo lường khác theo thời gian để tuân thủ các sửa đổi này. Các hạng mục an toàn cũng được xác định dựa trên chính dụng cụ đo lường. Ví dụ: ngay cả khi đầu dò đang được sử dụng là kiểu CAT III 1.000 V thì tiêu chuẩn an toàn CAT III 600 V sẽ được áp dụng nếu thiết bị đo đang được sử dụng là kiểu CAT III 600 V