Nhiệt kế hồng ngoại có thể đo được dải nhiệt độ

Q Một nhiệt kế hồng ngoại có thể đọc được bao xa?

Đ

Nói chung, không có giới hạn về khoảng cách đo đối với nhiệt kế hồng ngoại, nhưng trường nhìn trở nên có vấn đề. Nhiệt kế hồng ngoại hoạt động bằng cách phát hiện năng lượng hồng ngoại phát ra từ đối tượng được đo. Khoảng cách mà phép đo được thực hiện phải được xác định dựa trên trường đo của nhiệt kế hồng ngoại. Mặc dù điều này khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy, nhưng thiết bị càng xa, trường nhìn càng lớn. Hãy nhớ rằng giá trị nhiệt độ thể hiện nhiệt độ trung bình trong trường xem đó.