เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดช่วงอุณหภูมิที่วัดได้

ถาม เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดสามารถอ่านค่าได้ไกลแค่ไหน?

 A

โดยทั่วไป ไม่มีการจำกัดระยะการวัดสำหรับเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด แต่ขอบเขตการมองเห็นจะกลายเป็นปัญหา เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทำงานโดยการตรวจจับพลังงานอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่กำลังวัด ควรกำหนดระยะทางที่ทำการวัดโดยพิจารณาจากมุมมองการวัดของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด แม้ว่าสิ่งนี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่ยิ่งอุปกรณ์อยู่ไกลออกไปเท่าใด ขอบเขตการมองเห็นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โปรดทราบว่าการอ่านอุณหภูมิแสดงถึงอุณหภูมิเฉลี่ยในมุมมองนั้น