Tổng độ méo hài (THD) là gì?

Q Khi sử dụng đồng hồ đo điện, tôi nhận thấy cài đặt THD trong cài đặt sóng hài. Cái này là cái gì? Sự khác biệt giữa THD-F và THD-R là gì?

Đ

Tổng độ méo hài, hay THD, là một cách để đánh giá chất lượng nguồn điện.
Nó cho biết mức độ thành phần hài của dạng sóng điện áp và dòng điện, đồng thời nó đóng vai trò là chỉ báo về mức độ biến dạng dạng sóng do đó gây ra.
 
Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản định nghĩa THD là tỷ lệ của thành phần sóng hài so với thành phần cơ bản. Ngoài dạng sóng công suất, THD được sử dụng để phân tích độ rung và dạng sóng âm thanh. THD-F (thành phần sóng hài cơ bản) và THD-R (thành phần sóng hài RMS) khác nhau về công thức được sử dụng để tính toán chúng. THD-F thường được sử dụng để đo các nguồn cung cấp điện thương mại.
 
Có thể dễ dàng đo được độ méo hài tổng bằng Máy phân tích công suất PQ3198, Bộ ghi nhật ký nguồn PW3360 và Máy đo công suất PW3336PW3337.

Tìm hiểu thêm

Tại sao điều quan trọng là phải hiểu tổng độ méo Sóng hài (THD)?

Sản phẩm liên quan