Ampe kìm, Cảm biến dòng điện

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Ampe kìm đo dòng AC/DC

Ampe kìm đo dòng AC

Tùy chọn đo dòng AC

Ampe kìm đo dòng rò

Ampe kìm đo công suất

Kết nối các thiết bị tại hiện trường với IT

Đo điện áp cao DC (Khi sử dụng đầu đo chuyên dụng)