แคลมป์มิเตอร์ แคลมป์มัลติมิเตอร์

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC

แคลมป์มิเตอร์ AC

ตัวเลือกการวัดกระแสไฟ AC

แคลมป์มิเตอร์กระแสไฟรั่ว

แคลมป์มิเตอร์วัดกำลัง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนามกับ IT

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง (เมื่อใช้โพรบเฉพาะ)