Thiết bị Kiểm tra bảng mạch in PCB, PBA; kiểm tra lắp ráp bảng mạch

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Sức mạnh để kết nối

Kiểm tra bare board (flying probe tester)

Thiết bị kiểm tra populated board

Phần mềm ứng dụng

Kiểm tra bảng trần với vật cố định kiểm tra