บอร์ดเปล่า, แพ็คเกจ, การทดสอบบอร์ดประชากร

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

พลังแห่งการเชื่อมต่อ

การทดสอบ Bare Board (เครื่องทดสอบการบิน)

การทดสอบคณะกรรมการประชากร

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

การทดสอบบอร์ดเปล่าพร้อมฟิกซ์เจอร์ทดสอบ