Ghi chú kỹ thuật

Thiết bị Thu thập dữ liệu/ Hiện sóng/ Ghi dạng sóng

Thiết bị ghi dữ liệu đa kênh

Thiết bị đo LCR, Thiết bị phân tích trở kháng, đo điện dung

Thiết bị đo điện trở, Thiết bị kiểm tra pin

Thiết bị đo siêu điện trở

Thiết bị kiểm tra an toàn điện, Thiết bị đo điện trở cách điện/ dòng rò/ Hipot

Thiết bị đo công suất, Thiết bị phân tích công suất

Thiết bị phân tích chất lượng điện, Thiết bị ghi công suất

Đầu đo / Cảm biến dòng điện, Đầu đo điện áp, Cảm biến CAN

Thiết bị đo quang học LED/ laser RGB, Thiết bị kiểm tra dây cáp LAN

Từ trường, Nhiệt độ, Lux

Đồng hồ vạn năng cầm tay (DMM)

Thiết bị đo cách điện, đo điện trở

Ampe kìm, Cảm biến dòng điện

Thiết bị kiểm tra Điện trở nối đất, Thứ tự pha, Phát hiện điện áp

Bảo trì hệ thống điện mặt trời / tấm pin mặt trời

IoT / Giải pháp chuyên biệt