หมายเหตุทางเทคนิค

การเก็บข้อมูล ออสซิลโลสโคป เครื่องบันทึกข้อมูล

เครื่องบันทึกข้อมูลหลายช่อง

เครื่องวัด LCR, เครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์, เครื่องวัดความจุ

เครื่องวัดความต้านทาน, เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

Super Megohmmeters, อิเล็กโทรมิเตอร์, Picoammeters

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า, Hipot/Insulation/Leakage Testers

เครื่องวัดกำลัง, เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้า

โพรบ/เซ็นเซอร์ วัดกระแส โพรบวัดแรงดัน เซ็นเซอร์ CAN

ออปติคัลมิเตอร์ RGB Laser/LED, เครื่องทดสอบสาย LAN

สนามแม่เหล็ก อุณหภูมิ ลักซ์

เครื่องทดสอบ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบพกพา (DMM)

เครื่องทดสอบฉนวน Megohmmeters

แคลมป์มิเตอร์ แคลมป์มัลติมิเตอร์

ความต้านทานกราวด์, ลำดับเฟส, การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบแผงโซลาร์เซลล์/เซลล์แสงอาทิตย์ (PV)

IoT/โซลูชั่นเฉพาะทาง