Ghi lại mực nước của sông

Ghi lại mực nước của sông bằng cảm biến mực nước và bộ thiết bị ghi dữ liệu.

Đo mực nước của sông bằng cảm biến mực nước và Bộ ghi điện áp LR5041, LR5042 hoặc LR5043 (chọn một trong ba kiểu bất kỳ phù hợp với điện áp đầu vào của cảm biến).
Dữ liệu đo được có thể được chuyển sang PC và hiển thị ở định dạng đồ thị (Cần có Bộ điều hợp Giao tiếp LR5091 để truyền dữ liệu).
Chức năng làm nóng trước của bộ ghi điện áp cho phép tiêu thụ điện năng thấp và tạo điều kiện cho việc ghi âm lâu dài.
Sử dụng kết hợp với Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm LR5001 cho phép bạn đo nhiệt độ và độ ẩm đồng thời.

Danh sách Sản phẩm liên quan