บันทึกระดับน้ำในแม่น้ำ

บันทึกระดับน้ำในแม่น้ำด้วยเซ็นเซอร์ระดับน้ำและเครื่องบันทึกข้อมูล

วัดระดับน้ำในแม่น้ำโดยใช้เซ็นเซอร์ระดับน้ำและเครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า LR5041, LR5042 หรือ LR5043 (เลือกรุ่นใดก็ได้จากสามรุ่นตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเซ็นเซอร์)
ข้อมูลที่วัดได้สามารถถ่ายโอนไปยังพีซีและแสดงในรูปแบบกราฟ (ต้องใช้ตัวแปลงการสื่อสาร LR5091 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล)
ฟังก์ชันอุ่นล่วงหน้าของตัวบันทึกแรงดันไฟฟ้าช่วยให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยและอำนวยความสะดวกในการบันทึกในระยะยาว
การใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น LR5001 ช่วยให้คุณวัดอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกัน

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง