Kiểm tra tính linh hoạt của chất nền và cáp tín hiệu

Ghi lại và theo dõi các thay đổi theo trình tự thời gian của các giá trị điện trở trong thử nghiệm uốn dẻo của đế mềm và cáp tín hiệu.

Highlights:
Những thay đổi về điện trở do ứng suất uốn trên đế đi dây linh hoạt được sử dụng trong việc đi dây đến các bộ phận chuyển động, chẳng hạn như đi dây qua bản lề của điện thoại di động dạng gập hoặc đi dây trong ống kính máy ảnh, có thể được ghi lại trên nhiều kênh.

Bộ nhớ LR8401-20 HiLogger cung cấp 30 kênh làm tiêu chuẩn cho các phép đo 4 đầu cuối và có thể thực hiện các phép đo trên tối đa 60 kênh nếu kênh được thêm vào. Để đo tại hơn 60 điểm (tối đa 105), hãy sử dụng Trạm ghi nhật ký không dây LR8410-20 và các mô-đun đầu vào được chỉ định.

Những thay đổi về nhiệt độ trong quá trình đo cũng có thể được ghi lại đồng thời bằng cách đo nhiệt độ trên một kênh không sử dụng khác.

Việc tăng giá trị điện trở và số lần uốn của dây bị đứt cũng có thể được đo bằng cách đếm số lần uốn bằng chức năng tích hợp của các đầu vào kỹ thuật số xung. Hơn nữa, tín hiệu tại điểm đó cũng có thể được xuất ra bằng cách sử dụng đầu ra cảnh báo.

Danh sách Sản phẩm liên quan