ทดสอบความยืดหยุ่นของวัสดุพิมพ์และสายสัญญาณ

บันทึกและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเวลาของค่าความต้านทานในการทดสอบแบบยืดหยุ่นของพื้นผิวที่ยืดหยุ่นและสายสัญญาณ

Highlights:
การเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่เกิดจากแรงดัดงอบนพื้นผิวการเดินสายแบบยืดหยุ่นที่ใช้ในการเดินสายไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เช่น สายไฟที่ผ่านบานพับของโทรศัพท์มือถือที่พับได้ หรือการเดินสายในเลนส์กล้องสามารถบันทึกได้หลายช่องสัญญาณ

LR8401-20 Memory HiLogger มี 30 ช่องสัญญาณเป็นมาตรฐานสำหรับการวัด 4 ขั้ว และสามารถทำการวัดได้สูงสุด 60 ช่องหากมีการเพิ่มช่องสัญญาณ หากต้องการวัดมากกว่า 60 จุด (สูงสุด 105) ให้ใช้ Wireless Logging Station LR8410-20 และโมดูลอินพุตที่กำหนด

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระหว่างการวัดสามารถบันทึกได้พร้อมกันโดยการวัดอุณหภูมิในช่องอื่นที่ไม่ได้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่าความต้านทานและจำนวนโค้งงอสำหรับลวดที่หักได้ด้วยการนับจำนวนโค้งงอโดยใช้ฟังก์ชันการรวมของอินพุตดิจิตอลพัลส์ นอกจากนี้ สัญญาณที่จุดนั้นยังสามารถส่งออกโดยใช้ขั้วต่อสัญญาณเตือนภัย

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง