การสอบเทียบและการซ่อมแซม

การสอบเทียบและการซ่อมแซมดำเนินการโดยพนักงานที่มีความรู้เฉพาะทางและทักษะทางเทคนิคที่เสร็จสิ้นโปรแกรมการฝึกอบรมภายในแล้ว พารามิเตอร์การสอบเทียบเครื่องมือถูกกำหนดตามผลการทดสอบที่ทำโดยนักออกแบบที่มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและหลักการของวงจรภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้บริการสอบเทียบและปรับแต่งที่เหมาะสมและครอบคลุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเทียบและการซ่อมแซม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ ฮิโอกิ

เครือข่ายทั่วโลก