การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับเฟิร์มแวร์ ข้อมูลการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ สามารถทำได้ดังนี้:

  • 1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่บัญชี my HIOKI
  • 2.เข้าสู่แบบฟอร์มการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
    เข้าถึงแบบฟอร์มการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านลิงก์ "ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่"
  • 3.ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
    ป้อนข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการลงทะเบียนและทำการส่งข้อมูล
  • 4.รอการยืนยันการลงทะเบียนจาก Hioki
  • 5.Hioki จะทำการตรวจสอบและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนในหน้า my HIOKI

my HIOKI

ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ เช่น ไลบรารีของแหล่งข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่ดาวน์โหลดได้ (ซอฟต์แวร์และเอกสารทางเทคนิค) และการแจ้งเตือนการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน

สร้างบัญชี / เข้าสู่ระบบ