ความแตกต่างระหว่าง Wave Processor 9335 และ Wave Viewer (WV): หน่วยความจำ HiCorder

Q อะไรคือความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์พีซี Wave Processor 9335 และ Wave Viewer (WV)?

 A

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Wave Processor 9335 และ Wave Viewer (WV) มีดังต่อไปนี้

- Wave Viewer (WV): ซอฟต์แวร์ฟรี สามารถอ่านข้อมูลไบนารี (นามสกุล .MEM) และแสดงรูปคลื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงและบันทึกในรูปแบบ CSV

- Wave Processor 9335: ซอฟต์แวร์แบบชำระเงิน เมื่อเทียบกับ Wave Viewer (WV) การแสดงข้อมูลรูปคลื่นปริมาณมากบนพีซีสามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแสดงผล XY, การแปลง CSV, ฟังก์ชันการคำนวณ และการพิมพ์