ตรวจสอบหมายเลขเครื่อง Earth Tester FT6031-50

Q คุณจะตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องของ Earth Tester FT6031-50 ได้อย่างไร

 A

ป้ายหมายเลขประจำเครื่องของ Earth Tester FT6031-50 อยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องมือหลังจากถอดตัวป้องกันสีฟ้าออกแล้ว
นอกจากนี้ เมื่อคุณเปิดเครื่องในขณะที่กดปุ่ม "3P/2P" หมายเลขซีเรียลจะปรากฏขึ้นดังที่แสดงในรูป