คำสั่งการสื่อสารเพื่อใช้ DT4900-01

Q คำสั่งการสื่อสารเพื่อควบคุม DT series โดยใช้ DT4900-01 คืออะไร?

 A

โปรดดาวน์โหลดคู่มือการสื่อสารของ "DMM Communicator for DT4200s" โดยใช้ลิงก์ด้านล่าง

https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_235