การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องวัด LCR ไปยังเครื่องพีซี

ถาม ต้องใช้อะไรบ้างในการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องวัด LCR ไปยังพีซี

 A

โปรดใช้สายไขว้ (กลับด้าน) ที่มีขั้วต่อ 9 พินสำหรับฝั่ง PC เมื่อเชื่อมต่อเครื่องวัด LCR ของเรากับ PC ผ่านอินเทอร์เฟซ RS-232C หากพีซีของคุณไม่มี RS-232C iterface คุณสามารถใช้ตัวแปลง USB-RS โดยใช้พอร์ต USB

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นและคำสั่งการสื่อสารได้จากเว็บไซต์ของเรา

แอปพลิเคชันตัวอย่าง LCR (3511-50/IM3523/IM3533/IM3533-01/IM3536/IM3570/IM3590)
ดิสก์แอปพลิเคชัน LCR (IM3523/IM3533/IM3533-01/IM3536/IM3570/IM3590/IM7580)