ความหมายของ "นับ" บนมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล?

ถาม "นับ" หมายถึงอะไรในมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล?

 A

Count หมายถึงค่าสูงสุดที่สามารถแสดงได้
ตัวอย่างเช่น 3246-60 มีข้อกำหนด "4199 จำนวน"
หมายความว่า 419.9V เป็นค่าสูงสุดที่จะแสดงในช่วง 420.0V
การนับถูกกำหนดโดยการลบจุดทศนิยมสำหรับแต่ละช่วง
โดยทั่วไป ยิ่งสามารถแสดงค่าการนับได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีช่วงกว้างขึ้นและมีความละเอียดมากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์ DMM ของเรา:
https://www.hioki.com/sg-en/products/testers