การแสดงแรงดันเฟสในการกำหนดค่า 3P3W (เดลต้า) บน PQ3198/PW3198

ถาม เป็นไปได้ไหมที่จะแสดงแรงดันเฟสในการกำหนดค่า 3P3W (เดลต้า) บน PQ3198/PW3198

 A

ใช่ มันเป็นไปได้ ตั้งค่าการเดินสาย 3P3W3M ครั้งแรก จากนั้น เลือก "PHASE-N" สำหรับ "Urms type" ในหน้าจอ "SYSTEM-MAIN" หากคุณเลือก "LINE-LINE" แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส (line-to-line) จะปรากฏขึ้น