แปลงข้อมูลโหมดข้อความของ 3196 เป็นข้อมูลไบนารี

ถาม ฉันวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าในโหมดข้อความของ 3196 โดยไม่ได้ตั้งใจ มีวิธีใดบ้างที่จะแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลไบนารีเพื่อวิเคราะห์บน PQA HiVEW Pro 9624-50

 A

ขออภัย ไม่สามารถแปลงข้อมูลข้อความเป็นไบนารีได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบน 9624-50 ได้
โปรดใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังวัดและบันทึกข้อมูลในรูปแบบไบนารี เพื่อให้คุณสามารถแปลงเป็น CSV โดยใช้ 9624-50