มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ (DMM)

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

โวลต์มิเตอร์ DC, 7-1 / 2 Digit

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 5-1/2 หลัก

ระบบ Integrated Digital Multi-Module (DMM) Stations

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดพกพา 4-1 / 2 Digit