AI วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบบอร์ดของเครื่องตรวจสอบการบินและตรวจจับข้อบกพร่องแฝงที่หายาก

ขีดจำกัดของระบบตรวจสอบแสงของแผงวงจรและการทดสอบไฟฟ้าของแผงวงจร

แม้ว่าจะสามารถตรวจจับข้อบกพร่องของวงจรได้ แต่ระบบตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ (AOI) ไม่สามารถรับประกันการนำไฟฟ้าหรือทดสอบภายในรูทะลุได้ นอกจากนี้ แผนการทดสอบที่สมบูรณ์และครบถ้วนต้องรวมการทดสอบชั้นในแต่ละชั้นด้วย

แม้ว่าระบบฟลายอิ้งโพรบสามารถทดสอบตัวเก็บประจุและค่าความต้านทานทางไฟฟ้าบนตาข่ายได้ แต่ก็มีข้อบกพร่องที่ตรวจไม่พบภายในช่วงที่กำหนดโดยค่าเกณฑ์ที่ผู้ใช้ระบุ


Process Analyzer Pro UA1801 ใช้ความสามารถ "การเรียนรู้แบบครูน้อย" ที่ใช้ AI เพื่อระบุลักษณะเฉพาะภายในช่วงของค่าเกณฑ์ในข้อมูลการทดสอบ Flying-Probe ทำให้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องที่แฝงอยู่ได้

ตัวอย่างการตรวจจับที่ 1: ความผิดปกติในรูทะลุ

การวิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ของรูทะลุจากแผ่นหนึ่งซึ่งตรวจพบความผิดปกติและอีกแผ่นหนึ่งซึ่งไม่พบความผิดปกติ เผยให้เห็นความแตกต่างในด้านความหนาและปริมาตร

ตัวอย่างการตรวจจับ 2: การเรียวของรูปแบบชั้นใน

การวิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ของรูปแบบภายในจากแผงหนึ่งที่พบความผิดปกติและอีกแผงที่ไม่พบความผิดปกติพบว่ารูปแบบเรียวลง

การตรวจจับข้อบกพร่องเลียนแบบ

การเรียนรู้และการตรวจจับการกระจายค่าความต้านทานโดยใช้ AI สามารถตรวจจับข้อบกพร่อง "การกัดเมาส์" ที่สร้างขึ้นเทียมได้ เช่นเดียวกับรอยขีดข่วนที่ด้านในของรูทะลุ

การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานที่เกิดจากข้อบกพร่อง

เมื่อค่าความต้านทานถูกทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบหัววัดแบบบิน การเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่เกิดจากข้อบกพร่องอาจถูกบดบังด้วยความแปรผันที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความหนาของการชุบ
 
ความสามารถในการเรียนรู้แบบไร้ครูที่ใช้ AI ของ Process Analyzer Pro UA1801 จะตรวจจับข้อบกพร่องที่แฝงอยู่โดยการระบุลักษณะเฉพาะในค่าความต้านทานที่คลุมเครือดังกล่าว

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง