การวัดสภาพแวดล้อมร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

บันทึกข้อมูลแนวโน้ม เช่น ความเข้มข้นของก๊าซและอัตราการไหล และวิเคราะห์ในภายหลังด้วยพีซี บันทึกเอาต์พุตอะนาล็อกของ NOx และเครื่องวิเคราะห์ก๊าซอื่นๆ

-HIOKI มีตัวบันทึกหลายประเภทสำหรับบันทึกสัญญาณต่างๆ รวมถึงเอาท์พุตแอนะล็อก (0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10V, 1 ถึง 5 V, 4 ถึง 20 mA ฯลฯ)

- บันทึกข้อมูลประมาณ 10 วันที่ช่วงเวลาการบันทึก 15 วินาที หรือประมาณ 40 วันที่ช่วงเวลาการบันทึกหนึ่งนาที

- ช่วงเวลาการบันทึกสามารถเลือกได้จาก 15 ตัวเลือกช่วงเวลาตั้งแต่ขั้นต่ำ 1 วินาทีถึงสูงสุด 1 ชั่วโมง

- แสดงกราฟและแปลงหน่วยโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาสำหรับ LR5091 Communication Adapter และ LR5092-20 Data Collector

 

A_AP_Z0004-E.png

 

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง