Tối đa hóa hiệu suất

Khai thác tối đa sản phẩm Hioki của bạn trong dài hạn

Cảm ơn bạn đã chọn một sản phẩm của Hioki. Hioki cung cấp thông tin phòng ngừa để bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm của mình lâu dài. Thông tin này khác nhau giữa các sản phẩm, vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm của bạn để biết thêm chi tiết.

Những điều cần kiểm tra trước khi bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm của mình

Khi bạn mở gói hàng, hãy kiểm tra cẩn thận sản phẩm để đảm bảo rằng mọi thứ đều ở trong tình trạng tốt và không có hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển. Kiểm tra cẩn thận các phụ kiện, phím bảng điều khiển và đầu nối. Nếu sản phẩm dường như đã bị hỏng hoặc không hoạt động như được chỉ định, hãy liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Hioki.
Tuân thủ thông tin phòng ngừa để đảm bảo rằng sản phẩm có thể được sử dụng một cách an toàn và theo cách cho phép sản phẩm hoạt động như được mô tả trong thông số kỹ thuật. Việc sử dụng sản phẩm không chỉ phải xác nhận thông số kỹ thuật của nó mà còn xác nhận thông số kỹ thuật của tất cả các phụ kiện, tùy chọn và thiết bị khác đang được sử dụng.

Bảo trì và Dịch vụ

Sửa chữa

Không cố gắng sửa đổi, tháo rời hoặc cố gắng sửa chữa sản phẩm. Mạch điện bên trong của một số sản phẩm có điện áp cao có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn. Để biết các bộ phận thay thế và sửa chữa, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Hioki.

Hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn thường xuyên là cần thiết để thu được kết quả đo chính xác ở Độ chính xác xác định. Khoảng thời gian hiệu chuẩn phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện hoạt động và môi trường. Vui lòng xác định khoảng thời gian hiệu chuẩn phù hợp dựa trên điều kiện và môi trường hoạt động của bạn và để Hioki hiệu chỉnh sản phẩm của bạn một cách thường xuyên.

Các bộ phận có thể thay thế và tuổi thọ sử dụng

Hiệu suất của một số bộ phận được sử dụng trong sản phẩm có thể suy giảm trong quá trình sử dụng kéo dài. Để đảm bảo khả năng sử dụng sản phẩm của bạn trong tương lai vô thời hạn, Hioki khuyên bạn nên thay thế thường xuyên các bộ phận này. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Hioki khi bạn cần thay thế. Tuổi thọ sử dụng thay đổi theo môi trường hoạt động và tần suất sử dụng. Xin lưu ý rằng hiệu suất không nhất thiết phải được đảm bảo trong suốt thời gian của chu kỳ thay thế được khuyến nghị.

Tìm hiểu thêm về hiệu chuẩnsửa chữa.