CAT III, CAT IV nghĩa là gì?

Q Có chỉ báo như "CAT III 600 V" trên dụng cụ đo điện. Nghĩa là gì?

Đ

Để đảm bảo sử dụng an toàn các dụng cụ đo điện, các loại đo lường được chỉ định.
Trong loạt tiêu chuẩn an toàn EN61010, phép đo được phân loại thành các loại đo từ II đến IV dựa trên điện áp định mức đến công suất nối đất và dòng điện (cường độ dòng điện chảy trong trường hợp lỗi ngắn mạch) của điểm đo và quá áp thoáng qua xảy ra tại điểm đo.
Xin lưu ý rằng một số sản phẩm không thể được sử dụng tùy thuộc vào điểm đo.