Phương pháp đo điện trở thể tích

Q Làm cách nào để kết nối Máy đo Super Megohm SM7110 với Điện cực đo điện trở bề mặt/thể tích SM9001 để đo điện trở âm lượng?

Đ

Cần có Bộ điều hợp chuyển đổi Z5010 để kết nối Điện cực đo điện trở bề mặt/thể tích SM9001 với Máy đo Super Megohm SM7110.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và hình ảnh bên dưới để biết phương thức kết nối.

Để đo, đặt mẫu lên bề mặt điện cực đối diện (bề mặt kim loại) của điện cực có giá đỡ tích hợp.

Sản phẩm liên quan