วิธีการวัดความต้านทานของปริมาตร

ถาม ฉันจะเชื่อมต่อ Super Megohm Meter SM7110 เข้ากับอิเล็กโทรดวัดความต้านทานพื้นผิว/ปริมาตร SM9001 เพื่อวัดความต้านทานปริมาตรได้อย่างไร

 A

ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง Z5010 เพื่อเชื่อมต่ออิเล็กโทรดการวัดความต้านทานพื้นผิว/ปริมาตร SM9001 กับ Super Megohm Meter SM7110
โปรดดูคู่มือการใช้งานและรูปภาพด้านล่างสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ

สำหรับการวัด ให้วางตัวอย่างบนพื้นผิวเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด (พื้นผิวโลหะ) ของอิเล็กโทรดที่มีแท่นรองรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง