Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng bộ thiết bị ghi dữ liệu (Memory HiLogger LR8450)

Q Tôi nên kiểm tra những gì nếu một hành vi hoặc dấu hiệu không mong muốn xuất hiện trong quá trình vận hành? (Bộ nhớ HiLogger LR8450)

Đ

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi sử dụng Bộ nhớ HiLogger LR8450 hoặc LR8450-01, vui lòng tham khảo phần "Khắc phục sự cố" của Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh trước.
Sản phẩm liên quan: Bộ nhớ HiLogger LR8450 , Bộ nhớ HiLogger LR8450-01