หากคุณมีปัญหาในการใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูล (Memory HiLogger LR8450)

Q ฉันควรตรวจสอบอย่างไรหากมีพฤติกรรมหรือข้อบ่งชี้ที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นระหว่างการทำงาน (หน่วยความจำ HiLogger LR8450)

 A

หากคุณมีปัญหาใด ๆ ขณะใช้ Memory HiLogger LR8450 หรือ LR8450-01 โปรดดูส่วน "การแก้ไขปัญหา" ของคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อก่อน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง: Memory HiLogger LR8450, Memory HiLogger LR8450-01