Cách bắt đầu sử dụng GENNECT Cross

Q Làm cách nào để bắt đầu sử dụng ứng dụng GENNECT Cross? Tôi có thể sử dụng nó ngay lập tức?

Đ

Cài đặt ứng dụng miễn phí GENNECT Cross trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn và khởi chạy ứng dụng.
Đối với các nhạc cụ có khả năng Bluetooth®, hãy bật nguồn và bật chức năng Bluetooth®.
Ghép nối điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn với thiết bị đo.

Xem video hoạt động từ tab [Tính năng] của trang sản phẩm:
https://www.hioki.com/sg-en/products/specialized-solutions/connecting-instruments/id_6628

 

Sản phẩm liên quan