[Phân tích bùn điện cực LIB] "Quá trình thư giãn" là gì?

Q "Các thành phần điện trở" và "quá trình giảm thiểu" trong phân tích bùn là gì?

Đ

Hình 1 thể hiện hỗn hợp bùn đang được đo trở kháng.
Các điện cực đo được đưa vào bùn và được sử dụng để cấp điện áp xoay chiều.
Quá trình này mang lại các giá trị đo trở kháng dựa trên phản ứng dòng điện khi đặt điện áp vào.

Hình 2 minh họa sự chuyển động của các electron bên trong và giữa các vật liệu khi thực hiện phép đo trở kháng ở trên.
Ứng dụng của điện áp xoay chiều làm cho các electron di chuyển trong các hạt sơ cấp, qua các điểm tiếp xúc giữa các hạt của cùng một vật liệu và giữa các hạt của các vật liệu khác nhau.
Thành phần điện trở R biểu thị khả năng chống lại sự chuyển động của các electron, trong khi thành phần điện dung C biểu thị xu hướng tích tụ của các electron.
Khi các electron chảy đến một vật thể được kết nối song song với các thành phần R và C, ban đầu các electron tích tụ trong thành phần C và sau đó chảy đến thành phần R.
Do cách thức mà các electron đã tích điện cho thành phần C sau đó rò rỉ sang thành phần R, hiện tượng này được gọi là quá trình phục hồi.
Trên thực tế, việc thực hiện phép đo trở kháng của bùn tạo ra các đặc tính trở kháng tương ứng với quá trình thư giãn này, cho thấy rằng nó xảy ra trong vật liệu khối lơ lửng trong bùn và tại các điểm mà vật liệu tiếp xúc với nhau.

Tài nguyên liên quan
-Nguyên tắc phân tích bùn điện cực LIB: Hệ thống phân tích bùn