Phương pháp hai điểm (hai cực) của Earth Tester là gì?

Q Phương pháp đo 2 điểm (2 cực) của Earth Tester FT6031-50 là gì?

Đ

Phương pháp đo đơn giản hóa (phương pháp 2 điểm hoặc 2 cực) kiểm tra "điện trở nối đất của thiết bị nối đất" của hệ thống nối đất được gọi là phương pháp TT.
Khi không thể cắm thanh nối đất phụ, hãy sử dụng điện trở nối đất thấp hiện có làm điện cực phụ để có được điện trở nối đất.

Dựa trên nguyên lý đo, giá trị đo của phương pháp này như bên dưới (xem thêm hình ảnh):
Tổng giá trị điện trở nối đất của "đối tượng cần đo" (Rx) và giá trị điện trở nối đất của "điện trở nối đất hiện có đã được sử dụng" (Ro). -> Rx + Rô

Do đó, giá trị điện trở nối đất của phần tử điện trở nối đất hiện có được sử dụng phải thấp hơn giá trị của điểm nối đất cần đo.

Trong phương pháp đo đơn giản hóa, giá trị điện trở của điện trở nối đất được sử dụng được cộng vào kết quả đo.
Phép đo dưới 10 Ω cực kỳ khó với phương pháp đo đơn giản này.

Sản phẩm liên quan