วิธีการสองจุด (สองขั้ว) ของ Earth Tester คืออะไร?

Q วิธีการวัดแบบ 2 จุด (2 ขั้ว) ของ Earth Tester FT6031-50 คืออะไร?

 A

วิธีการวัดแบบง่าย (วิธี 2 จุดหรือ 2 ขั้ว) ตรวจสอบ "ความต้านทานดินของอุปกรณ์ต่อลงดิน" ของระบบสายดินที่เรียกว่าวิธี TT
เมื่อไม่สามารถเสียบแท่งกราวด์เสริมได้ ให้ใช้ตัวต้านทานแบบกราวด์ต่ำที่มีอยู่เป็นอิเล็กโทรดเสริมเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานกราวด์

ตามหลักการวัด ค่าการวัดของวิธีนี้อยู่ด้านล่าง (ดูภาพด้วย):
ผลรวมของค่าความต้านทานกราวด์ของ "วัตถุที่จะวัด" (Rx) และค่าความต้านทานกราวด์ของ "ตัวต้านทานกราวด์ที่มีอยู่ใช้ไปแล้ว" (Ro) -> Rx + Ro

ดังนั้นค่าความต้านทานการต่อลงดินของส่วนประกอบตัวต้านทานต่อสายดินที่มีอยู่ที่จะใช้ จะต้องต่ำกว่าค่าของจุดต่อลงดินที่จะวัด

ในวิธีการวัดแบบง่าย ค่าความต้านทานของตัวต้านทานต่อสายดินที่จะใช้จะถูกเพิ่มเข้าไปในผลการวัด
การวัดค่าน้อยกว่า 10 Ω เป็นเรื่องยากมากด้วยวิธีการวัดแบบง่ายนี้

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง