Thẻ PC tùy chọn của HIOKI có phải là thẻ duy nhất tôi có thể sử dụng không?

Q Tôi có thể sử dụng thẻ PC của bất kỳ công ty nào trong máy đo điện my HIOKI hoặc Thiết bị ghi dạng sóng của tôi không?

Đ

Bạn có thể không sử dụng được một số thẻ PC thường có sẵn để mua ở cửa hàng máy tính và các cửa hàng khác. Vui lòng sử dụng sản phẩm HIOKI chính hãng mà HIOKI đã xác minh hoạt động bình thường.