Sự khác nhau giữa mỗi thiết bị analog 4 kênh là gì?

Q Tôi đang cân nhắc mua một bộ mã hóa bộ nhớ cao mới. Sự khác nhau giữa mỗi thiết bị analog 4 kênh là gì?

Đ

Đây là bảng so sánh với thiết bị analog 4 kênh 8946 đã ngừng sản xuất. Vui lòng tham khảo bảng này khi bạn xem xét thay thế. (Tháng 2 năm 2021)
* Không thể sử dụng 8946 với Bộ nhớ HiCodes dòng điện (dòng MR6000, dòng MR8847A, MR8827, MR8740 / 41MR8740T).

[Sản phẩm liên quan] Các dòng Memory HiCoders mới và cũ bao gồm MR6000, MR8847-51, 8860, 8861, 8841 và 8835-01.