Hướng dẫn sử dụng "Phương pháp đo dòng điện cho dây điện có che chắn"

Q Xin vui lòng cho tôi biết cách đo chính xác dòng điện của dây được che chắn.

Đ

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng bên dưới.

Products: 
CT6904, CT6904-01, CT6904-60, CT6904-61, CT6875, CT6875-01,
CT6876, CT6876-01, CT6877, CT6877-01, CT6841-05, CT6843-05,
CT6844-05, CT6845-05, CT6846-05, v.v., Cảm biến dòng điện có độ chính xác cao