Pin sạc dự phòng trên các sản phẩm của Hioki

Q Sau khi bật nguồn 3169, khoảng thời gian ghi mà tôi đã đặt trước đó là “30 phút” đã thay đổi thành “5 phút”. Tại sao cái này rất?

Đ

Pin dự phòng cho đồng hồ và cài đặt điều kiện trên 3169 có vòng đời 6 năm. Sau khi hết pin dự phòng, các cài đặt cho đồng hồ và các điều kiện cài đặt sẽ trở lại cài đặt mặc định sau khi bật nguồn. Tuy nhiên, phép đo không bị ảnh hưởng. Để thay pin dự phòng, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc công ty con của Hioki để được cung cấp dịch vụ sửa chữa. Khách hàng không thể thay pin dự phòng.

Bạn tham khảo thông tin về thời lượng pin sạc dự phòng của các sản phẩm HIOKI thông dụng như sau:
5 năm: MR8870, sê-ri LR8431, sê-ri LR8401, v.v.
10 năm: PW3360 series, PW3390, PW6001, PQ3100 series, LR8450 series, Memory HiCorders

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm để biết thêm chi tiết.