Đo 1000V trên máy kiểm tra cách điện và chức năng khóa

Q Sử dụng Thiết bị kiểm tra cách điện IR4057, tôi chuyển công tắc sang 1000V và nhấn nút đo nhưng không có gì xảy ra.

Đ

Để ngăn việc vô tình sử dụng điện áp cao như 1000V hoặc 500V, có một khóa nhả an toàn trên thiết bị. Khi sử dụng dải 500V/1000V, vui lòng nhấn nút RELEASE để tắt khóa an toàn.

Điều này áp dụng cho các thiết bị đo điện trở cách điện sau:

Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới để biết thêm thông tin.