การวัด 1000V บนเครื่องทดสอบฉนวนและฟังก์ชันล็อค

Q ใช้เครื่องทดสอบฉนวน IR4057 ฉันหมุนสวิตช์ไปที่ 1000V แล้วกดวัดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

 A

เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น 1,000V หรือ 500V จึงมีตัวล็อคเพื่อความปลอดภัยบนอุปกรณ์ เมื่อใช้ช่วง 500V/1000V โปรดกดปุ่ม RELEASE เพื่อปิดใช้งานล็อคนิรภัย

สิ่งนี้ใช้กับเครื่องทดสอบฉนวนต่อไปนี้:

โปรดดูคำแนะนำด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม