Đầu mối thử nghiệm cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất

Q Có dây đo điện trở cách điện đã ngừng sản xuất không?

Đ

Để thay dây đo cho các máy đo điện trở cách điện đã ngừng sản xuất sau đây, vui lòng sử dụng Dây đo mẫu L9787.*

 

 

・3117/3118 MΩ HiTESTER
・3453 DIGITAL MΩ HiTESTER
・Dòng 3454 DIGITAL MΩ HiTESTER

 

 

Dây đo L9787 hiện là dây đo tùy chọn cho Model IR4018 AnalogMΩ HiTESTER, v.v.

 

*Tính đến tháng 4 năm 2020