สายทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

ถาม สายวัดทดสอบสำหรับเครื่องวัดความต้านทานฉนวนที่เลิกผลิตแล้วยังมีจำหน่ายอยู่หรือไม่

 A

หากต้องการเปลี่ยนสายวัดทดสอบสำหรับเครื่องวัดความต้านทานฉนวนที่เลิกผลิตต่อไปนี้ โปรดใช้สายวัดทดสอบรุ่น L9787*

 

 

・ HiTESTER MΩ ฮิตเตอร์
・3453 DIGITAL MΩ HiTESTER
・3454 ซีรีส์ DIGITAL MΩ HiTESTER

 

 

ปัจจุบัน L9787 สายวัดทดสอบเป็นสายทดสอบเสริมสำหรับ รุ่น IR4018 AnalogMΩ HiTESTER เป็นต้น

 

*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563