Đo nhiệt độ cơ thể

Q Tôi có thể sử dụng Nhiệt kế hồng ngoại FT3700 để đo nhiệt độ cơ thể người không?

Đ

Nhiệt kế hồng ngoại FT3700 và FT3701 là máy đo nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc dùng trong công nghiệp. Về nguyên tắc, bạn có thể đo bề mặt của cơ thể người; tuy nhiên, vì nó sử dụng ánh sáng laze nên việc vô tình hướng nhiệt kế vào mắt người có thể cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, Độ chính xác của sản phẩm là ±2℃ (ở phạm vi 0 đến 100℃), độ phân giải không thực tế để phân tích nhiệt độ cơ thể với bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào. Ngoài ra, cài đặt tỷ lệ hồng ngoại cũng có thể gây khó khăn khi sử dụng cho mục đích đó.